Privacy statement

Onze visie op privacy

MTL Expeditie respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die op onze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag of aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MTL Expeditie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de algemene verordening persoonsgegevens (hierna: AVG) zijn persoonsgegevens: “Alle informatie betreffende een geïdentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijk persoon”. Denk hierbij aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Ook het IP-nummer van uw computer betreft een persoonsgegeven. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

MTL Expeditie biedt een breed scala aan diensten en producten. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken wij verschillende tools waarbij wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en/of opslaan. Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen.

Gegevens over wie u bent
Naam, adres en e-mail adres van uw bedrijf of stichting. Hierbij worden de namen en de rol van de contactpersoon en/of vertegenwoordigers van uw bedrijf verzameld en bewaard.

Tracking
We willen graag weten of de inhoud van onze website aansluit bij de behoefte van de websitebezoeker. Trackingscripts worden ingeladen via Google Tag Manager. Deze tool voldoet aan de richtlijnen uit de AVG.

Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd bijgehouden en de tool voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. Dit houdt in dat wij met google een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Hierin is vastgelegd dat wij de optie “gegevens delen” hebben uitgezet en wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Opslag Data
Formulieren van de website worden gebruikt om contactpersonen van de Business Lines via e-mail op de hoogte te stellen van de contactaanvragen. Er blijft een back-up van de gegevens in de database van de website staan. Dit doen we om te voorkomen dat contactaanvragen verloren gaan bij problemen met de e-mail. Deze gegevens zullen wij na 90 dagen verwijderen.

 

Cookie gebruik
MTL Expeditie gebruikt cookies om onze websites en online services te leveren en om gegevens te verzamelen. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren en instellingen op te slaan en u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Ook stellen de cookies u in staat in te loggen. Daarnaast helpen de cookies tegen fraudebestrijding en kunnen wij met cookies analyseren hoe onze websites en online services presteren.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Het optimaliseren van onze diensten kan alleen als wij onze gebruikers goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

Verbeteren en innoveren
MTL Expeditie streeft naar een betere, snellere en persoonlijkere dienstverlening en probeert hierin te allen tijde voorop te lopen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze diensten persoonlijker te maken. Dat doen we door de persoonsgegevens te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Hiermee kunnen wij u als klant beter van dienst zijn.

 

 

Marketingactiviteiten uitvoeren
Wij houden u graag op de hoogte met e-mails, nieuwsbrieven en aanbiedingen op onze website die voor u op maat zijn gemaakt. Ook houden wij u graag op de hoogte met gepersonaliseerde advertenties op websites van andere partijen en op social media.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hier (wettelijk) verplicht toe zijn. Politie, justitie en de belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan de rechter ons verplichten bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde. Tot slot moeten wij soms op basis van een overeenkomst of regelement uw gegevens delen met derden.

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. De toegang tot onze systemen kan alleen verkregen worden met een gebruikersnaam met wachtwoord i.c.m. een RSA token. Wij hebben een datalek procedure wat inhoud dat wij datalekken registreren en, indien nodig, melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Indien nodig zullen wij de betrokkenen op de hoogte stellen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder staan uw rechten en hoe u aanspraak kunt maken op deze rechten.

Recht van inzage
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd dan kunt u gebruik maken van uw recht op inzage. Hiervoor kunt u contact opnemen info@mtlexpeditie.nl

Recht op correctie, aanvulling en vergetelheid
Wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen of laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met info@mtlexpeditienl

Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Over dit Privacy Statement

Er is steeds meer mogelijk met data en de regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over privacy. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze klanten en belangenorganisaties en zodoende houden we ons beleid op to date.

Vragen over privacy?

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? info@mtlexpeditie.nl